Friday, 17 February 2012

Pengenalan

NPL RISK MANAGEMENT & SERVICES
NPL Smart Solution
 

Bersama mengukuhkan eknomi Ummah

NPL Smart Solution menyediakan pelbagai perkhidmatan yang komprehensif dan skop yang luas kepda pelanggan termasuk Menyelesaikan  pelbagai Masaalah berkaitan ccris,ctos muflis&Bantuan,Kewangan.

Kami berasa bangga dengan bantuan teknologi terkini dan membangunkan campuran perundingan tradisional yang berkesan untuk membantu kami dalam melayani pelanggan kami dengan memahami keperluan pelanggan kami dan selepas itu menyediakan penyelesaian inovatif, praktikal dan berkesan.

Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan yang komprehensif dan lengkap yang disasarkan untuk memenuhi keperluan pelanggan kami dengan berkesan,  segera dan kompetitif. Dengan menggabungkan sgala pengalaman kami yang pelbagai, pengetahuan teknikal, kepintaran perdagangan dan kerjasama serta disiplin, sebagai  pelbagai pelengkap kemahiran.

Dengan pasukan yang berpengalaman dari pelbagai sektor, pasukan kami terdiri daripada pemikir. Menyediakan pelan penyelesaian yang benar-benar berkesan dan boleh dipercayai .memerlukan perancangan yang teratur penjelasan  dengan jelas untuk kejayaan masa depan.

Kami bertanya soalan yang betul, mencabar andaian kritikal dan menganalisis setiap permasaalahan untuk mencari jalan penyelesaian dan  menyampaikan keputusan. Dengan komitmen  setiap pelanggan dan menghabiskan masa tambahan yang diperlukan untuk berfikir melalui perbincangan, kami terus mencari jalan  yang terbaik bagi memenuhi matlamat pelanggan.
Kami ahli dan syarikat-syarikat bersekutu yang mempunyai asas yang kukuh dalam bidang masing-masing datang dari kewangan, perbankan,peguam, jururunding mereka adalah orang-orang berpengalaman dan antara yang terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi pelanggan.

Syarikat kami akan memainkan peranan kami dalam membantu pelanggan untuk menganalisis dan mengurus risiko yang dihadapi pelanggan, termasuk risiko kredit secara keseluruhannya.